Dự án tin tưc sự kiện

More

Sản phẩm chính

More

Giới thiệu công ty

More

About Us
Tập đoàn điện khí Hoa Phi được thành lập vào năm 1987, là doanh nghiệp công nghệ cao, cấp quốc gia của Trung Quốc nói chung, và cũng là Trung tâm công nghệ cao và nghiên cứu kỹ thu…
PRODUCTS